Poskytujeme konzultačnú a expertíznu činnosť pre dopravno-inžinierske prieskumy,  dopravné prognózy, analýzy nákladov a výnosov.

Statické a dynamické modelovanie cestnej dopravy s využitím najmodernejších softvérových riešení. 

Vypracujeme simulačné štúdie na optimalizáciu riešenia kapacitných problémov v cestnej doprave.